Senior IOS Developer @Trendyol

Anıl Taşkıran

Selam, Ben Anıl. Yaklaşık 4.5 senedir Trendyolda çalışıyorum. Şu an Platform Ekibi dediğimiz daha çok build time optimization, launch time optimization, developer experience, modular structure, ar-ge gibi konular üzerine çalışıyoruz. Feature'dan ziyade app'in nasıl daha iyi bir seviyeye gelmesi gerektiğini araştırıp implemente ediyoruz.

Trendyolda, Trendyol app'inde, Meal App'inde Ve Devops ekibinde yer aldım şuana kadar. CI&CD serverlarını kurup paralelde 40 makinenin çalışacağı bir sistem ayağa kaldırdık.

Bunların dışında öğrendiklerimi aktarabilmek için medium yazmaya, twitter'da deneyimlerimizi aktarmaya ve imkan oldukça sunum yapmaya çalışıyorum. Türkiyenin en büyük iOS Topluluğu olan NSIstanbulda moderatörlük yapıyorum. Şimdilerde ise kendi kanalımı büyütmeye odaklanıp iOS Tarafına yeni bir community oluşturmayı hedefliyorum.

Session on DevFest Istanbul

Harness the Power of Swift Macros: Crafting Cleaner Codebases with Less Effort ✨🎤

Dive into the transformative realm of Swift macros and unveil their potential in reshaping the coding landscape. This enlightening session unravels the mystique of macros, spotlighting their prowess in curbing code redundancies and bolstering feature integration. Delve deep into the intricacies of macro roles, compiler plugins, and the artistry of syntax trees. Whether you're an avid coder seeking a cleaner codebase or a curious mind eager to optimize app development, this session is tailored just for you! Get hands-on experience, watch macros in action, and witness firsthand how they refine your code, guiding it towards perfection. Join us on this riveting journey, and let's revolutionize the way you perceive and employ Swift macros! 🚀👩‍💻👨‍💻🌟

Subscribe to Devfest Istanbul